Op 4 november 2016 sprak de Hoge Raad zich uit in een rechtszaak over de ‘catalogusprijs’. In een bijzonder korte uitspraak wees de Hoge Raad het ingestelde beroep af. Helaas gaf de Hoge Raad geen inhoudelijk motivering. Dat was teleurstellend.

De Hoge Raad oordeelde dat het ingestelde beroep kennelijk ongegrond was. Niet meer en niet minder. Daarmee bleef de uitspraak van de rechtbank in stand. Wat zijn we nu wijzer?

Volgens de rechtbank bepleitte belanghebbende dat de te hanteren catalogusprijs moet worden gesteld op:

de prijs die volgens de dealer naar zijn inzicht bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te berekenen“.

Daarmee wilde belanghebbende iets anders dan wat uit de wet volgt. Volgens de wet is het de importeur die de fiscale catalogusprijs bepaalt; belanghebbende wilde vastklampen aan de door de dealer bepaalde prijs.

De rechtbank oordeelde dan ook:

Doorslaggevend is de catalogusprijs die door de fabrikant of importeur aan de dealers is bekendgemaakt en waarvan aannemelijk is dat deze in dit geval € 55.624 bedraagt.

Belanghebbende was het niet eens met het oordeel van de rechtbank. Zij koos ervoor niet eerst in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof, maar stelde meteen cassatieberoep in bij de Hoge Raad. Aan de Hoge Raad legde zij – maar – één rechtsvraag voor:

Schending van het recht … doordat de Rechtbank heeft geoordeeld dat als ‘catalogusprijs’ … heeft te gelden de prijs, die de importeur in zijn prijslijst heeft genoteerd en niet de prijs waarvoor het betreffende motorvoertuig is aangeboden en geleverd.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep ongegrond verklaard. De Hoge Raad doet dat zonder enige motivering. Dat is teleurstellend. Het staat de Hoge Raad vrij zo’n korte uitspraak te doen, zoals hij heeft gedaan. Toch had een ietsie pietsie uitgebreidere uitspraak de buitenwereld zoveel meer inzicht kunnen bieden. Dat is toch ook de taak van de Hoge Raad?!

Wij, Stichting Bijtellingretour.nl, gaan door! Wij willen dat de wet correct wordt toegepast. De bijtelling moet – volgens de wet – worden berekend over de (door de importeur) verwachte verkoopprijs. En deze is altijd lager dan de door de importeur bekend gemaakte adviesverkoopprijs.