Veelgestelde vragen

Wat kost het om bezwaar te laten maken?

U mag kiezen uit:

  • eenmalig: € 30, of
  • no cure, no pay: 25% succesfee + een inschrijfvergoeding van € 10
Hoe kan het dat Bijtellingretour.nl zo’n lage vergoeding vraagt?

Bijtellingretour.nl kan dit doen doordat zoveel zakelijk autorijders van onze diensten gebruik maken.

Kan ik ook zelf een bezwaarschrift indienen?

Natuurlijk! Het indienen van een bezwaarschrift is niet eens zo heel moeilijk. Wel moet u zich houden aan enkele vormvoorschriften. Vele websites helpen u hiermee op weg. Ook zult u goede inhoudelijke argumenten moeten aanvoeren, anders wordt uw bezwaar afgewezen.

Waartegen kan ik bezwaar (laten) maken?

Wij kunnen voor u bezwaar aantekenen tegen uw:

  • aanslagbiljet inkomstenbelasting. Dit aanslagbiljet ziet op uw inkomen uit 2015 (of wellicht nog 2014 of 2013). Het aanslagbiljet mag niet ouder zijn dan zes weken.
  • salarisstrook, welke u ontving van uw werkgever. Deze salarisstrook mag niet ouder zijn dan zes weken.
Hoe groot is de kans dat ik geld terugkrijg?

Wij achten die kans groot. De wettekst is immers duidelijk. En dat is waarop wij een beroep voor u doen.

Wanneer kan ik mij aanmelden?

Nu.

Hoe lang gaat de procedure duren?

Maximaal 12 weken. De snelheid hangt grotendeels af van uw belastinginspecteur. Hij/zij moet binnen 12 weken na de datum van uw belastingaanslag of uw salarisstrook uitspraak doen op ons bezwaarschrift.

Wat als de belastinginspecteur onze bezwaren afwijst?

Wij hebben al een proefprocedure lopen bij de belastingrechter. Wij zullen de belastinginspecteur zonodig vragen daarbij aan te sluiten. Hiermee voorkomen wij onnodige extra procedures voor zowel u als de belastinginspecteur. 

Als de belastinginspecteur niet wil wachten, zal hij uw bezwaar afwijzen. Daarna staat u voor de keus of u wel of niet in beroep gaat bij de belastingrechter. Ook daarbij kunnen wij u adviseren en/of bijstaan. Dit is niet inbegrepen bij de huidige vergoeding.

Wat doet Bijtellingretour.nl met mijn gegevens?

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waar is Bijtellingretour.nl gevestigd?

Bijtellingretour.nl is statutair gevestigd te Raamsdonk en houdt kantoor aan De Oude Melkhaven 32.

Wat als de belastinginspecteur niet tijdig reageert op het bezwaar?

Als de belastinginspecteur, ondanks zijn wettelijke verplichting, niet binnen de 12 weken reageert op het bezwaarschrift is het mogelijk hem in gebreke te stellen. Indien hij daar ook niet binnen 14 dagen op reageert, heeft u recht op een dwangsomvergoeding. Uiteraard kunnen wij u daarin ook bij staan!

Kan ik ook nog geld terugkrijgen voor 'oude' jaren?

Dat hangt er vanaf. Wij kunnen voor u slechts bezwaar maken tegen recent opgelegde belastingaanslagen. De aanslag mag niet ouder zijn (dagtekening) dan zes weken. Alleen tegen zo’n “verse” belastingaanslag kan bezwaar worden gemaakt. Tegen “oudere” belastingaanslagen is geen bezwaar meer te maken. Deze staan, zoals dat heet, “onherroepelijk” vast.

Het is ook mogelijk dat u (nog) geen belastingaanslag heeft over ‘oudere’ jaren. Bijvoorbeeld omdat u geen belastingaangifte heeft gedaan. In zo’n situatie kunt u overwegen alsnog belastingaangifte te doen. En als u dan de belastingaanslag krijgt, kunt u daartegen bezwaar (door ons) (laten) maken.

Deel deze pagina via social media

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

U heeft zicht succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!